Sinh hoạt chuyên đề Nghiên cứu sinh Khoa Kinh tế tháng 11/2022

Sáng ngày 08 tháng 11 năm 2022, tại phòng A.114, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã diễn ra buổi sinh hoạt định kỳ của Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế với các anh chị nghiên cứu sinh các khoá.

Chủ trì buổi sinh hoạt là PGS.TS Nguyễn Chí Hải – Trưởng Khoa Kinh tế.

Buổi sinh hoạt gồm 3 nội dung chính:

  • Thứ nhất là về Thông tin tình hình học tập, thực hiện luận án của NCS Khoa Kinh tế. Mở đầu, ThS Phạm Lê Quang, Phó trưởng phòng Sau đại học & KHCN đã thông tin một số nội dung liên quan đến quá trình đào tạo sau đại học, những khó khăn, vướng mắc về thủ tục...... Tiếp theo, PGS.TS. Nguyễn Chí Hải quán triệt tình hình chung về đào tạo NCS tại Khoa, thông báo tình hình tốt nghiệp thời gian qua và nhắc nhở NCS liên hệ mật thiết với GV hướng dẫn, tham gia tích cực các buổi bảo vệ đề cương, chuyên đề, bảo vệ cấp chuyên môn của các khóa để học hỏi kinh nghiệm.
  • Thứ hai, Báo cáo chuyên đề: Phân tích định lượng trong thực hiện luận án - Hướng tiếp cận, các điểm mạnh, hạn chế và tình huống minh họa, báo cáo viên là NCS ThS Huỳnh Ngọc Chương, GV Khoa Kinh tế. Bài báo cáo chuyên đề đã mang lại nhiều kiến thức và kỹ năng nhằm tăng cường khả năng ứng dụng phân tích định lượng trong nghiên cứu kinh tế đồng thời cũng nhận được sự quan tâm của các anh chị nghiên cứu sinh, giảng viên và các bạn sinh viên Khoa Kinh tế.
  • Thứ ba Tọa đàm “Những khó khăn, rào cản và giải pháp khắc phục trong học tập và thực hiện luận án Tiến sĩ” với sự tham gia BCN Khoa, PGS.TS Nguyễn Hồng Nga, PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình, TS Phạm Mỹ Duyên, TS Nguyễn Đình Bình. Tọa đàm đã diễn ra hết sức sôi nổi với sự quan tâm, trao đổi tích cực của các anh chị nghiên cứu sinh và giảng viên Khoa Kinh tế.

Một số hình ảnh của buổi sinh hoạt: