Khoa Kinh tế tổ chức Kiến tập cho sinh viên lớp K21401C và K21403C

Nhằm tăng cường nhận thức nghề nghiệp của sinh viên, gia tăng kết nối giao lưu doanh nghiệp, từ ngày 13/04/2023 – 16/04/2023, Khoa Kinh tế tổ chức chuyến tham quan thực tế, kiến tập cho sinh viên 2 lớp K21403C, K21401C tại Đà Lạt. Tham gia chuyến kiến tập có sự tham gia của cố vấn học tập TS. Phạm Mỹ Duyên, Ths. Trần Lục Thanh Tuyền, ThS. Trần Thị Lộc.

Tại Công ty Pepsico, đoàn kiến tập được Trưởng phòng nhân sự (bộ phận ngành nông nghiệp) ông Phạm Văn Thạch giới thiệu các mảng hoạt động của PepsiCo Việt Nam, những cơ hội thực tập dành cho sinh viên (chương trình internship trong 6 tháng của doanh nghiệp) định kỳ hàng năm cho sinh viên các trường. Sinh viên được trải nghiệm thực tế tại ruộng khoai tây, tham quan quy trình thu mua, vận chuyển khoai tây từ đồng ruộng đến đỉểm tập trung nguyên liệu của PepsiCo.

 

       Hình 1: Giám đốc nông học PepsiCo - Ông Nguyễn Hồng Hạng trình bày về chuỗi liên kết

Trong chuyến tham quan thực tế, Giám đốc nông học PepsiCo Việt Nam- ông Nguyễn Hồng Hạng- giới thiệu quy trình liên kết chuỗi giá trị khoai tây Lay’s của công ty Pepsico Việt Nam tại Đơn Dương và Gia Lai. Sinh viên được tìm hiểu về công nghệ sử dụng trong sản xuất khoai tây để nâng cao giá trị sản phẩm, quy trình kiểm soát chất lượng đầu vào; cơ chế hỗ trợ đầu vào (vật tư, phân bón,) cho nông dân và bao tiêu sản phẩm đầu ra; vai trò của cán bộ kỹ thuật trong chuyển giao công nghệ cho nông dân (tưới nhỏ giọt tại Gia Lai, tưới phun sương tại Lâm Đồng), quy trình thu mua sản phẩm từ vùng nguyên liệu về nhà máy. Sinh viên được giao lưu, trao đổi, phản biện trực tiếp với doanh nghiệp về các vấn đề sản xuất trong doanh nghiệp, cơ chế liên kết để thúc đẩy chuỗi liên kết bền vững tại Việt Nam.

 

Hình 2: Sinh viên đặt câu hỏi giao lưu doanh nghiệp Pepsico

  Hình 3: Giao lưu  đoàn kiến tập với Công ty PepsiCo
 

      Hình 4: Tham quan thực tế tại ruộng khoai tây và quy trình vận chuyển từ ruộng về nơi thu mua

  Hình 5: Đại diện Đoàn Kiến tập Khoa Kinh tế và đại diện công ty Pepsico Việt Nam

Trong chuyến kiến tập  tại Công Ty TNHH Vĩnh Tiến, sinh viên được tìm hiểu về cơ cấu tổ chức, quá trình hình thành phát triển của doanh nghiệp, mô hình kinh doanh kết hợp giữa sản xuất sản phẩm có nguồn gốc từ nông nghiệp (trà atiso, nấm; rượu vang) kết hợp du lịch và tham quan thực tế quy trình sản xuất khép kín của Vĩnh Tiến. Qua đó, sinh viên tăng cường nhận thức được các vấn đề thuộc chuyên ngành học liên quan đến phân tích, quản lý, chính sách của nhà nước và mong muốn của doanh nghiệp trong quá trình kêu gọi đầu tư của địa phương và thực hiện đầu tư của doanh nghiệp; các vấn đề về cơ chế liên kết giữa doanh nghiệp- nông dân và vai trò các bên liên quan trong thúc đẩy chuỗi liên kết theo chiều sâu để gia tăng giá trị, thu nhập cho người nông dân, doanh nghiệp và gía trị kinh tế của đất đai tại Đà Lạt.

  Hình 6: Sinh viên tham quan kiến tập tại Công ty Vĩnh Tiến

 

Hình 7: Sinh viên tham quan quy trình đóng gói trà Atiso tại Công ty Vĩnh Tiến

Ngoài các hoạt động tại doanh nghiệp, sinh viên còn tìm hiểu đặc điểm văn hoá, môi trường tại TP. Đà Lạt, tăng thêm sự hiểu biết và nhận thức về các giá trị lịch sử văn hoá, con người trong hoạt động kinh tế.

Chuyến đi đẹp lại những giá trị tích cực đối với sinh viên chuyên ngành Kinh tế học, Kinh tế và quản lý công trong gia tăng kiến thức, hiểu biết thực tiễn về doanh nghiệp trong hoạt động kinh tế, phát triển các kỹ năng hợp tác, nâng cao thái độ, nhận thức về nghề nghiệp và định hướng nghề nghiệp.