Liên chi hội trưởng Khoa Kinh tế đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp Trung ương

Ngày 26/12/2022 vừa qua, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1888-QĐ/TWHSV về việc trao tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2022.

Sinh viên Nguyễn Hòa Kim Thái - Liên Chi hội trưởng Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Luật là một trong 85 gương cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2022.

“Sinh viên 5 tốt” là danh hiệu cao quý giúp mỗi sinh viên Việt Nam tích cực hoàn thiện mình trên 5 tiêu chí: “Đạo đức - Học tập - Thể lực - Tình nguyện - Hội nhập”.

Danh hiệu chính là minh chứng cho những nỗ lực trong học tập và rèn luyện của sinh viên Nguyễn Hòa Kim Thái.

Câu chuyện đẹp... - Tuổi trẻ Kinh tế - Luật - Những câu chuyện đẹp | Facebook