Khoa Kinh tế Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2022 - 2023

Từ ngày 23/3 đến 27/3/2023, Khoa Kinh tế trường Đại học Kinh tế - Luật đã tổ chức 4 Hội đồng nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên, năm học 2022-2023

Buổi nghiệm thu đã diễn ra thành công, các ý tưởng nghiên cứu được trình bày, thảo luận sôi nổi. Các đề tài nghiên cứu đa dạng, trãi dài trên nhiều lĩnh vực, bao gồm kinh tế, quản trị, tâm lý, môi trường... Các nhóm nghiên cứu nhận được những góp ý, phản hồi hữu ích từ các thành viên hội đồng để hoàn thiện đề tài nghiên cứu.

Trong số 30 đề tài được nghiệm thu, các hội đồng đã chọn ra 6 đề tài tốt nhất để đề cử giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường. Các đề tài được chọn bao gồm:

  • Đề tài “Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài và độ mở thương mại đến bất bình đẳng thu nhập tại khu vực ASEAN” của nhóm sinh viên Nguyễn Hoà Kim Thái, Phan Thanh Thành.
  • Đề tài “Tác động của thể chế và hiệu quả quản trị công đến tăng trưởng kinh tế địa phương Việt Nam” của nhóm sinh viên Hoàng Thị Mai Thi, Trương Ngọc Bích Quyên, Nguyễn Thị Cẩm Ly, Trương Xuân Mỹ, Lê Hồ Hồng Uyên.
  • Đề tài “Determinants of academic resilience in Vietnam: Empirical evidences in Ho Chi Minh city” của nhóm sinh viên Trương Khánh Linh, Dư Nguyễn Diệu Diệu, Ngô Tuyết Hương, Phạm Dương Phương Thuỳ, Nguyễn Thị Thu Ngân.
  • Đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh của sinh viên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh” của nhóm sinh viên Phan Thị Minh Thư, Đỗ Trần Đông Hải, Đỗ Quỳnh Tố Như, Phạm Ngọc Bảo Trân.
  • Đề tài “Định giá thời trang xanh: Tiếp cận từ hành vi mua sắm của người tiêu dùng” của nhóm sinh viên Trần Khánh Nhi, Trần Nhật Tân, Đỗ Thị Thuỷ Tiên, Đỗ Nguyễn Khánh Vân, Phạm Thu Hương.
  • Đề tài “Ảnh hưởng của bất bình đẳng giới đến tăng trưởng kinh tế ở các nước thu nhập trung bình châu Á giai đoạn 2000-2020” của nhóm sinh viên Trần Thu Hiền, Nguyễn Hoàng Minh Đan, Nguyễn Yến Linh, Huỳnh Hiền Thương, Lê Quang Khai Nguyên.