Buổi sinh hoạt triển khai kế hoạch học kỳ thứ 8 cho sinh viên ngành Kinh tế học, Kinh tế và quản lý công Khóa 19

Sáng ngày 11 tháng 11 năm 2022, tại Hội trường A, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã diễn ra buổi sinh hoạt triển khai kế hoạch học kỳ thứ 8 cho sinh viên ngành Kinh tế học, Kinh tế và quản lý công Khóa 19.

Chủ trì buổi sinh hoạt là PGS.TS Nguyễn Chí Hải – Trưởng Khoa Kinh tế.

Căn cứ Kế hoạch năm học 2022 - 2023 của Trường Đại học Kinh tế - Luật, BCN Khoa Kinh tế và Trưởng Bộ môn đã triển khai các nội dung liên quan đến :  (i)Kế hoạch học tập, (ii) Hướng dẫn thực hiện Báo cáo thực tập, (iii) đăng ký học môn Chuyên đề/ làm Khoá luận tốt nghiệp.

Buổi sinh hoạt đã diễn ra hết sức sôi nổi với sự tham gia của các thầy cô cố vấn học tập và sinh viên hai ngành Khóa 19.

Một số hình ảnh của buổi sinh hoạt: