Sinh viên Khoa Kinh tế đạt thành tích trong cuộc thi "Olympic kinh tế lượng và ứng dụng" lần thứ VII, năm 2022

Ngày 12/06/2022, tại hội trường Học viện Tài chính , Hà Nội đã diễn ra vòng chung khảo Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng” lần thứ VII, năm 2022. Hội thi quy tụ sự tham gia của sin viên đến từ nhiều trường đại học trong cả nước, với 74 đề tài bước vào vòng chung khảo.

  Kết quả chung cuộc, Trường Đại học Kinh tế Luật có 4 đề tài tham gia đạt giải. Đặc biệt, sinh viên Khoa Kinh tế với đề tài "PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐẾN NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM" do ThS Huỳnh Ngọc Chương hướng dẫn cũng đã giành giải Khuyến khích. Trước đó, đề tài này cũng đã tham gia Hội thảo quốc tế sinh viên nghiên cứu khoa học các Trường đại học Kinh tế và Kinh doanh 2022 (SR-ICYREB 2022) và có bài viết toàn văn đăng trên kỉ yếu có số ISBN.

  Thành tích trên đã tiếp nối chuỗi thành tích nghiên cứu khoa học ấn tượng mà sinh viên Khoa Kinh tế đã đạt được trong những năm vừa qua, và là động lực để sinh viên các khóa tiếp tục phát huy những truyền thống lâu đời về học tập và nghiên cứu.