Khai giảng và sinh hoạt đầu khóa Sau đại học năm 2023

Lúc 8 giờ 00 sáng ngày 09/9/2023, Trường Đại học Kinh tế - Luật long trọng tổ chức lễ khai giảng và sinh hoạt đâu khóa Sau đại học năm học mới 2023 – 2024.

Sau phần nghi thức chung của trường tổ chức, các học viên cao học và nghiên cứu sinh khóa 2023 gặp gỡ Ban chủ nhiệm khoa để sinh hoạt chuyên môn đầu khóa.

Tại phòng B2.603 các nghiên cứu sinh và học viên cao học chuyên ngành Kinh tế học, Kinh tế chính trị, Kinh tế và Quản lý công đã gặp gỡ trao đổi chuyên môn với ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế.

Thay mặt Ban chủ nhiệm Khoa, TS Nguyễn Đình Bình – Phó trưởng Khoa đã nhiệt liệt chức mừng các anh chị tân học viên cao học và tân nghiên cứu sinh khoa Kinh tế khóa 2023 đồng thời giới thiệu về lịch sử hình thành, phát triển của Khoa Kinh tế và một số quy định mới trong đào tạo thạc sĩ và nghiên cứu sinh khóa 2023.

PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình, trưởng Bộ môn Kinh tế học đã tiến hành sinh hoạt chuyên môn đầu khóa cho học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Đối với trình độ thạc sĩ, PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình đã tập trung quán triệt về quy chế đào tạo cao học và nhấn mạnh đến các vấn đề trọng tâm: thời gian hoàn thành khóa học, các quy định về chuẩn đầu ra như ngoại ngữ, xây dựng đề cương, bảo vệ đề cương, liên hệ với người hướng dẫn…

Đối với chương trình đào tạo tiến sĩ: ngoài các quy định về thời gian hoàn thành khóa học, bảo vệ đề cương, chuyên đề và luận án, PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình đạ tập trung triển khai các quy định về tiêu chuẩn bài báo trong nước và quốc tế phải công bố để đáp ứng điều kiện bảo vệ luận án.

Buổi sinh hoạt chuyên môn đầu khóa kết thúc lúc 11 giờ 30 ngày 09/9/2023 trong không khí vui vẻ và quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ thời gian đào tạo của các nghiên cứu sinh và học viên cao học.

Một số hình ảnh: