Sinh hoạt định kỳ bộ môn Kinh tế học Khoa Kinh tế Tháng 09 năm 2023

Sáng ngày 11/09/2023 tại phòng A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật. Bộ môn Kinh tế học thuộc Khoa Kinh tế tổ chức buổi sinh hoạt định kỳ. 


Đến tham dự buổi sinh hoạt có Thầy PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình, Trưởng bộ môn Kinh tế học, TS. Nguyễn Đình Bình – Phó trưởng Khoa Khoa Kinh tế và các Thầy Cô là giảng viên bộ môn Kinh tế học. 


Buổi họp trao đổi một số nội dung quan trọng cho năm học 2023-2024 như sau:

1. Triển khai kế hoạch giảng dạy và đánh giá các khoá 2020, khoá 2021, khoá 2022 và khoá 2023.

2. Trao đổi về việc giảng dạy và đánh giá môn học gắn với chuẩn đầu ra môn học và CĐR chương trình đào tạo.

3. Trao đổi công tác xây dựng đề cương theo chuẩn AUN-2023.

4. Trao đổi về việc ghi hình giảng dạy các môn Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, kinh tế chính trị Mác – Lênin.

5. Triển khai về công tác giáo trình, tài liệu môn học.

6. Trao đổi về công tác thực hiện đánh giá AUN thời gian qua và các công việc tiếp theo.

7. Trao đổi về nội dung cốt lõi trong đề cương giảng dạy, đánh giá, đề thi môn Kinh tế vi mô. Thống nhất các ký hiệu, các thuật ngữ tiếng Anh cốt lõi của môn Kinh tế vi mô.

8. Trao đổi về nội dung cốt lõi trong đề cương giảng dạy, đánh giá, đề thi môn môn Kinh tế chính trị.

      Sau buổi họp, các Thầy Cô cùng nhau thống nhất về việc biên soạn tài liệu học tập, đề cương môn Kinh tế vi mô, Kinh tế chính trị, việc ra đề thi đảm bảo phù hợp với nội dung của đề cương. 


Một số hình ảnh từ buổi sinh hoạt: