Seminar "Chiến lược phản ứng và sự phục hồi từ các cú sốc của các hộ gia đình: Bằng chứng thực nghiệm ở Việt Nam"

Sáng ngày 16 tháng 6 năm 2015, tại Phòng Mô phỏng Thị trường Tài chính, Bộ môn Kinh tế học thuộc Khoa Kinh tế đã tổ chức Seminar "Household’s coping strategies and recoveries from shocks: evidence from Vietnam” (Tạm dịch "Chiến lược phản ứng và sự phục hồi từ các cú sốc của các hộ gia đình: Bằng chứng thực nghiệm ở Việt Nam") với sự trình bày của Tiến sĩ Trần Quang Văn.

Seminar có sự tham dự của cán bộ, giảng viên Khoa Kinh tế và một số cán bộ, giảng viên thuộc Trường Đại học Kinh tế - Luật có quan tâm đến chủ đề.

Mở đầu cho seminar, Tiến sĩ Trần Quang Văn trình bày tổng quan về Đề tài nghiên cứu - Luận án tiến sĩ "Poverty and Vulnerability in Vietnam" (Tạm dịch "Nghèo và Những tổn thương ở Việt Nam"). Trong đó, tác giả đi sâu vào phân tích kết quả nghiên cứu của Chương 3 Luận án. 

Nghiên cứu được thực hiện ở 3 tỉnh của Việt Nam là Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Đắc Lắc với 2000 hộ trong thời gian từ năm 2002 đến 2010. Đề tài chú trọng đến
 các cú sốc dẫn đến nghèo mà người dân phải gánh chịu, ảnh hưởng của các cú sốc và các chiến lược của người dân để vượt qua cú sốc.

Sau phần trình bày của Tiến sĩ Trần Quang Văn, các thành viên tham gia seminar đặt câu hỏi và thảo luận. 
----------

Đôi nét về Diễn giả:
- Tiến sĩ Trần Quang Văn tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Kinh tế phát triển tại Đại học Göttingen (
Đức).
- Tiến sĩ Trần Quang Văn hiện đang giảng dạy và nghiên cứu tại Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Luật.