Kế hoạch thực tập chuyên môn cuối khóa đợt 1- Khóa 15

Căn cứ vào “Kế hoạch năm học 2018 - 2019” của Trường Đại học Kinh tế - Luật, Khoa Kinh tế thông báo đến sinh viên thuộc chuyên ngành Kinh tế học, Kinh tế và quản lý công Khóa 15 Kế hoạch thực tập chuyên môn cuối khóa cụ thể như sau:

-  Khoa triển khai thực tập chuyên môn cuối khóa cho sinh viên khóa 15 ngày 16/10/2018.

-  Sinh viên đăng ký đề tài và giảng viên hướng dẫn từ  16/10 – 31/10/2018.

- Khoa thông báo phân công giảng viên hướng dẫn báo cáo thực tập chuyên môn cuối khóa cho sinh viên vào 15/11/2018.

- Sinh viên gặp giảng viên hướng dẫn để lên kế hoạch làm việc từ ngày 15/11/2018.

- Sinh viên thực tập và viết Báo cáo thực tập chuyên môn cuối khóa từ 07/01/2019 đến 23/3/2019.

- Khoa nhận Báo cáo thực tập chuyên môn cuối khóa của sinh viên vào 24/3/2019.              

- Khoa không nhận các Báo cáo thực tập chuyên môn cuối khóa nộp sau thời gian trên.

- Khoa sẽ công bố điểm Báo cáo thực tập chuyên môn cuối khóa và danh sách sinh viên đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghip vào 31/3/2019 (Thứ 4).

 Khoa đề nghị các bạn sinh viên thực hiện đúng thời hạn.

 Mọi vấn đề thắc mắc xin liên hệ với Văn phòng Khoa.       
     

  Thay mặt Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế

            Trưởng khoa

         Nguyễn Chí Hải
   (đã ký)