Kế hoạch lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp năm 2017

Ngày 26/06/2017, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Luật đã ban hành kế hoạch tổ chức lễ tổng kết và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ và cử nhân khóa 2013 - 2017. Theo kế hoạch, Khoa Kinh tế sẽ tổ chức lễ trao bằng vào sáng 12/08/2017.

Chi tiết xem tại đây