Hội thảo “Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Kinh tế học tại Khoa Kinh tế”

Đối với Chương trình đào tạo tại các trường đại học khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh, các môn học cơ bản và cơ sở có vai trò hết sức quan trọng nhằm tạo “kiến thức nền” cho việc tiếp thu các môn chuyên ngành. Trong đó, đặc biệt phải kể đến hai môn học là Kinh tế học Vi mô và Kinh tế học Vĩ mô.

Nhận thức được tầm quan trọng này trong chương trình đào tạo, thời gian qua Khoa Kinh tế đã không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy các môn học Kinh tế học với nhiều biện pháp như phát triển đội ngũ giảng viên, đổi mới phương pháp giảng dạy, gắn giảng dạy với nghiên cứu khoa học,...

Ngày 11/11/2014, trong nỗ lực chung của Khoa nhằm cải thiện chất lượng giảng dạy các môn Kinh tế học, Khoa Kinh tế tổ chức Hội thảo cấp Khoa với chủ đề: “Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Kinh tế học tại Khoa Kinh tế”.

Đã có 22 bài tham luận được gửi đến Hội thảo. Nội dung của Hội thảo xoay quanh việc đánh giá một cách toàn diện công tác giảng dạy các môn Kinh tế học của Khoa Kinh tế trên các khía cạnh: (i) Nội dung chương trình giảng dạy các môn Kinh tế học, (ii) Phương pháp giảng dạy, (iii) Giáo trình mà Khoa đang sử dụng. Ngoài ra, các bài tham luận và ý kiến của các đại biểu tham gia Hội thảo còn chỉ ra những khó khăn của giảng viên trong việc giảng dạy các môn Kinh tế học, những nguyên nhân và đề xuất những biện pháp để khắc phục.

Bên cạnh đó, tại Hội thảo lần này, 3 tham luận đã được trình bày và thảo luận theo chiều sâu: (i) Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Kinh tế học bậc đại học tại Trường Đại học Kinh tế - Luật của nhóm tác giả PGS.TS. Nguyễn Chí Hải và ThS. Phạm Thị Hạ Nguyên; (ii) Phương pháp giảng dạy tích cực trong môn Kinh tế học ở Trường Đại học Kinh tế - Luật của nhóm tác giả ThS. Huỳnh Thị Ly Na và ThS. Nguyễn Thị Thu Trang; (iii) Nâng cao hiệu quả bài tập, bài tiểu luận gắn lý thuyết với thực tiễn trong môn Kinh tế học của ThS. Nguyễn Thanh Huyền.

Hội thảo cũng là cơ hội để các giảng viên Khoa Kinh tế và đại diện một số Khoa tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến để nâng cao chất lượng giảng dạy môn Kinh tế học tại Khoa Kinh tế và các Khoa khác trong Trường.

Một số hình ảnh tại Hội thảo