Chương trình Tiến sỹ

Khoa Kinh tế là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở trình độ tiến sĩ trong lĩnh vực kinh tế. Thực hiện mục tiêu đào tạo của Trường, Khoa bắt đầu tổ chức đào tạo tiến sĩ từ ngay những năm đầu thành lập. Sự phát triển không ngừng về hoạt động đào tạo cũng như chất lượng đào tạo sau đại học của Khoa và Trường đã góp phần không nhỏ vào việc đưa Trường Đại học Kinh tế - Luật trở thành cơ sở đào tạo có uy tín đối với người học và xã hội, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.
Khi tham gia học tập, nghiên cứu tại Trường, Nghiên cứu sinh sẽ nhận được sự hỗ trợ tốt nhất về chuyên môn, được truy cập nguồn cơ sở dữ liệu kinh tế của Thomson Reuters, có cơ hội tham gia vào chương trình đào tạo theo Đề án 911 cho khối ngành Kinh tế.


Tổng truy cập: 331,076

25,668