Semina khoa học " National accounts and data for Vietnam""

Ngày 10/11/2016, Khoa Kinh tế đã tổ chức semina khoa học với chủ đề  " National accounts and data for Vietnam" với sự tham gia của giáo sư Jan Bentzen đến từ Khoa kinh tế trường Đại học Aarhus, Đan Mạch. Giáo sư Bentzen với kinh nghiệm nghiên cứu trong các lĩnh vực: Kinh tế học, kinh tế học năng lượng, phân tích lợi ích chi phí...đã mang đến cho buổi semina một không khí học thuật sôi nổi và thú vị.Buổi semina đã nhận được sự tham gia đông đảo của hơn 70 sinh viên đến từ Khoa Kinh tế

Các bạn có thể tải những nội dung Giáo sư Bentzen trình bày tại đây