Khoa Kinh tế tổ chức Seminar cho sinh viên lớp K16403C

Truy xuất nguồn gốc thực phẩm – giá trị và vai trò đối với nông nghiệp Việt Nam

Ngày 02/04/2019, sinh viên ngành Kinh tế và Quản lý công chất lượng cao cùng một số bạn sinh viên các khóa Khoa Kinh tế đã có cơ hội gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ quý báu từ Anh Bùi Huy Bình – Giám đốc Điều hành Công ty Traceverified.

Anh Bùi Huy Bình trao đổi những vấn đề về qui định, chính sách và truy xuất nguồn gốc thực phẩm

Sinh viên lắng nghe và thảo luận về chủ đề

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp và quá trình nghiên cứu, tư vấn quản lý và phát triển sản phẩm và phần mềm nông nghiệp, Anh Bùi Huy Bình cùng các bạn sinh viên đã có buổi trao đổi sôi nổi về các vấn đề về chuỗi cung ứng thực phẩm, tiêu chuẩn và quy định về thực phẩm, quy định hiện hành về truy xuất nguồn gốc và vai trò của truy xuất nguồn gốc đối với nông nghiệp Việt Nam.

Sinh viên tham gia chương trình

Đại diện tham dự của Thầy Cô Khoa Kinh tế

Chương trình được tổ chức và diễn ra thành công đã giúp các bạn sinh viên hiểu rõ hơn thực tiễn thị trường nông sản và định hướng phát triển nông sản của Việt Nam, từ đó các bạn sinh viên có thể tiếp thu, vận dụng và tiếp tục tìm hiểu các vấn đề thực tiễn trong quá trình học tập và nghiên cứu khoa học.Tổng truy cập: 207,209

18,087